เที่ยวเมืองรอง กาฬสินธุ์ ดินดำน้ำชุ่ม เมืองรองน่าเที่ยว

เที่ยวเมืองรอง กาฬสินธุ์ ดินดำน้ำชุ่ม เมืองรองน่าเที่ยว

เที่ยวเมืองรอง กาฬสินธุ์ ดินดำน้ำชุ่ม เมืองรองน่าเที่ยว

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวและ มีสถานที่ปประดิษฐาน ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมาย มาดูกันเลยว่ามีที่ไหนน่าเที่ยวบ้าง เที่ยวเมืองรอง

เว็บไซต์เที่ยวไทย Travelthailand ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ SBBKINGS

 

สะพานเทพสุดา

สะพานเทพสุดา

สะพานเทพสุดา

สะพานเทพสุดา เป็นโครงการเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งจาก จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีน จะช่วยย่นระยะทางได้กว่า 100กิโลเมตร รวมถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางฝั่งตะวันตก อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่ โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ฝั่งตะวันออก อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ และตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จะร่นระยะทางกว่า 80กิโลเมตร นอกจากนี้บนสะพานเทพสุดายัง สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวได้อย่างชัดเจน

 

วัดพุทธาวาส หรือวัดภูสิงห์

วัดภูสิงห์

วัดภูสิงห์

วัดภูสิงห์

วัดภูสิงห์

วัดพุทธาวาสหรือวัดภูสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่นิยมของทั้งพุทธศาสนิกชน ที่ขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไป พักผ่อนหย่อนใจชมทิวทัศน์ เพราะจากยอดภูสิงห์สามารถมองเห็นวิว โดยรอบอย่างชัดเจนทั้งภูกุ่มข้าว ภูค่าวที่อยู่ไม่ไกลกันรวมถึงเขื่อนลำปาวและ ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่งดงามมาก

 

วัดพุทธนิมิตภูค่าว

วัดภูค่าว

วัดพุทธนิมิตภูค่าว ตั้งอยู่บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ 7กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ไสยาสน์ตะแคงซ้ายไม่มีเกตุมาลา เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบสถ์ ที่ประดับตกแต่งสวยงามและ วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและ พระเครื่องจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอุโบสถไม้ ที่วิจิตรงดงามโดยก่อสร้างจากไม้ ขนาดใหญ่นำขึ้นมาจากใต้เขื่อนลำปาว หอพระเครื่องที่มีพระเครื่องประดับประดา ตกแต่งไว้หลายแสนองค์และ พระมหาธาตุเจดีย์ที่สร้างจากหินทราย เฉพาะยอดมหาธาตุเจดีย์มีมูลค่ากว่า 25ล้านบาทมีทั้งทองคำ30กิโลกรัมและ ประดับตกแต่งด้วยเพชรนิลจินดา มากมายนอกจากนี้เป็นที่ประดิษฐาน ของพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจาก ประเทศเนปาลด้วยซึ่งความสวยงามและ ความขลังของวัดแห่งนี้ทำให้มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวและ มากราบไหว้โดยไม่ขาดสาย

 

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับ ไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและ ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า "พิพิธภัณฑ์สิริธร" การจัดแสดงภายในอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่1การกำเนิดโลก ส่วนที่2การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึง ไดโนเสาร์จนถึงการกำเนิดมนุษย์ ส่วนที่3เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ปัจจุบันกำลังจัดแสดงนิทรรศการ “ซากดึกดำบรรพ์ปลาภูน้ำจั้น” ซึ่งเป็นซากปลาน้ำจืดโบราณพันธุ์ใหม่ ของโลกซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีชื่อว่า "เลปิโดเทส" ทำให้มีคณะโรงเรียนและ นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว มาทัศนะศึกษากันเป็นจำนวนมาก

 

วัดวังคำ

วัดวังคำ

วัดวังคำ สถาปัตยกรรมอันสวยงามของวัดวังคำ บ้านนาวี อ.เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์​เป็นอย่างมาก ด้วยความรู้สึกเช่นเดียวกับที่ได้เห็นวัดเชียงทองใน สปป.ลาว เมืองมรดกโลกวัดวังคำ เป็นวัดที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ช่วงปี2539 อาคารและ งานสถาปัตยกรรมต่างๆ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุดยอด สถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในแทบลุ่ม แม่น้ำโขงสถาปัตยกรรมที่โด่นเด่นของยุคนี้ ที่ทุกคนจำได้ดีก็จะเป็นวัดเชียงทอง ในเมืองหลวงพระบางที่ถือว่าเป็นสุดยอด พอได้มาเห็นวัดวังคำก็ต้องบอกว่า สวยมากอาคารโบสถ์นั้น เป็นอาคารที่มีหลังคามุข3ชั้น มีฉัตรตรงกลาง9ยอด หลังคาโค้งยาวลงมาสวยงามมาก พร้อมทั้งยังมีชุดภูไท มาไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว ได้สวมใส่ไปถ่ายรูปกันฟรีๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีนักท่องเที่ยว หลั่งไหลไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

 

พระธาตุยาคู

พระธาตุยาคู

พระธาตุยาคูเดิมเรียกว่า "พระธาตุใหญ่" เป็นพระสถูปสมัยทวารดี ราวพุทธศตวรรษที่13-15 เจดีย์ได้เก่าทรุดโทรมปรักหักพัง ไปตามกาลเวลาเพราะขาดการทะนุบำรุง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้สร้างเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ก่ออิฐถือปูนซ้อนทับฐานเดิมและ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการ สร้างต่อเติมส่วนยอดให้สูงขึ้นอีกจนกระทั่งถึง พ.ศ.2510-2522 กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งและ บูรณะเจดีย์องค์นี้รวมทั้ง ได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราจกิจจานุเบกษาเล่มที่ 54 วันที่3 มกราคม พ.ศ.2480 และประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่99 ตอนที่155 วันที่21 ตุลาคม พ.ศ.2525 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีการจัดงานนมัสการพระธาตุยาคูทุกๆ ช่วงวันสำคัญของพระพุธศาสนา จึงทำให้ประชาชนและ นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามากราบ นมัสการพระธาตุอยู่ตลอดเวลา

 

เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว

เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่และ แหล่งชื่อท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสหัสขันธ์ อำเภอคำม่วง อำเภอยางตลาด อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 36กิโลเมตร ปัจจุบันเขื่อนลำปาวเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ปลามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมีหาดดอกเกดอยู่ริมฝั่ง เขื่อนลำปาวทางด้านทิศตะวันออก ของเรือนรับรองโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำปาวเป็นหาดเนินดิน ลดหลั่นลงจรดถึงเขื่อนมีบริเวณกว้าง ขวางพอสมควรได้รับการปรับปรุงให้เป็น ที่พักผ่อน โดยจัดศาลาพักร้อนซุ้มดอกเห็ดเหตุที่ได้ชื่อว่า "หาดดอกเกด" ก็เพราะมีต้น"การะเกด" ซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองปลูกปะปน กับต้นไม้อื่นเป็นกลุ่มๆ เมื่อเวลาออกดอกจะส่งกลิ่นหอม นอกจากหาดดอกเกดแล้ว ถัดมาฝั่งตรงข้ามก็ยังมีผันน้ำ หรือคลองส่งน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า สปิงเวย์ไว้ให้นักท่องเที่ยว ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย

 

ตลาดโรงสี

ตลาดโรงสี

ตลาดโรงสี

ตลาดดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ราคาย่อมเยาว์ เป็นสถานที่ช้อปปิ้งและ แหล่งรวมร้านอาหารท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย และยังเป็นพื้นที่แสดงดนตรี งานศิลปะและ การแสดงในโอกาสต่างๆ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-23.00 น. “ตลาดโรงสี” สถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองกาฬสินธุ์ ถูกดัดแปลงมาจากโรงสีเก่าที่มีอายุมากว่า50ปี ที่ยังคงโครงสร้างเก๋ๆ เปลี่ยนเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ ตกแต่งอย่างมีรสนิยม กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งของพื้นเมือง อาหารท้องถิ่นขนมเสื้อผ้าของทำมือ และของฝากสุดแนว เพราะบรรยากาศที่สุดแสนสบายของ “ตลาดโรงสี” จึงทำให้ตลาดแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นขาช้อป ทั้งหลายจุดแฮงค์เอ้าท์ที่สำคัญ ในยามค่ำคืนของคนที่นี่ จะออกมาเดินเล่นเดินช้อป เดินกินอาหารอร่อยๆ พร้อมทั้งยังมีมุมถ่ายรูปสุดเก๋ ให้ท่านได้ถ่ายกันหลายจุดเลยค่ะ